વેલકમ ટુ પુષ્પમ ફૂડ્સ

સરગવાની સીંગનો પાવડર

સાંધાના તથા વા ના દર્દીઓ માટે માટે રામબાણ ઈલાજ છે.સરગવો હાડકાંના સાંધાના દુખાવામાં અકસીર તેમજ મગજ ની કાર્યક્ષમતા વધારે છે.
વધુ વિગત

સરગવાના પાનનો પાવડર

એક ચમચી સરગવાનો પાવડર બાળક માં કેલ્શિયમ, તથા અન્ય પોષકતત્વો પુરા પડે છે. ડાયાબીટીશ, બ્લડપ્રેસર,કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રણમાં રાખે છે. .
વધુ વિગત

અમારા ફાર્મ વિશે

  • 2012
  • 2014
  • 2016

પાવડર ની શોધકર્તા તથા પ્રગતિશીલ ખેડૂત

We started Warsaw Organic Store in order to source organic produce directly from local farms. The year was 2012. It was the best of times, it was the worst of times.

Our Goal: The goal was (and still is) to provide a service where local farms are given priority and members are able to access the freshest organic items available at a fair price.

We’ve spent the past few years building a business and service that we love. A service that makes the safest

શ્રી દીપેન મુકુંદભાઈ શાહ

પાવડર ની શોધકર્તા તથા પ્રગતિશીલ ખેડૂત

We started Warsaw Organic Store in order to source organic produce directly from local farms. The year was 2012. It was the best of times, it was the worst of times.

Our Goal: The goal was (and still is) to provide a service where local farms are given priority and members are able to access the freshest organic items available at a fair price.

We’ve spent the past few years building a business and service that we love. A service that makes the safest

શ્રી દીપેન મુકુંદભાઈ શાહ

પાવડર ની શોધકર્તા તથા પ્રગતિશીલ ખેડૂત

We started Warsaw Organic Store in order to source organic produce directly from local farms. The year was 2012. It was the best of times, it was the worst of times.

Our Goal: The goal was (and still is) to provide a service where local farms are given priority and members are able to access the freshest organic items available at a fair price.

We’ve spent the past few years building a business and service that we love. A service that makes the safest

શ્રી દીપેન મુકુંદભાઈ શાહ

આજે જ સંપર્ક કરો

અમારી કંપની સર્ટિફાઇડેડ

ન્યુસસ્લેટર

અપડેટ્સ માટે ટ્યૂન રહો